Politikamız

Kalite Politikamız;

  • Müşteri memnuniyeti,
  • Katılımcı yönetim anlayışıyla tüm çalışanların deneyim, emek, bilgi, duygu ve düşüncelerini değerlendirmek,
  • İş sağlığı ve güvenliği konusundaki faaliyetleri desteklemek,
  • Risk analizlerini gözlemleyerek kaza risklerini minimum seviyeye indirmek,
  • Kalifiye personel istihdam ederek kalite politikasına katkı sağlamak,
  • Kadın istihdamını desteklemek,
  • Sürekli ölçme ve değerlendirme ile ürün kalitesini arttırarak kalıcı güveni sağlamak,
  • Teknoloji gereksinimlerine göre donanım, yazılım, alet, makine ve gereksinimlere yer vermek,
  • Çevre ve İklim kriterlerini gözetmek,
  • Geri dönüşümü desteklemek.